Grunnleggerne

Sri Amma Bhagavan

Elsket, æret og æret over hele verden som venner, filosofer, verdenslærere og avatarer.

Sri Bhagavan

Sri Bhagavan er elsket, æret og æret av millioner av mennesker over hele verden som venn, filosof, verdenslærer og avatar. Sri Bhagavans unike lidenskap har vært å befri menneskeheten fra lidelse. Allerede som liten gutt var Sri Bhagavans eneste bekymring menneskeheten. Sri Bhagavan levde et normalt liv i den ytre verden som alle andre, men det var noe annerledes og spesielt ved Sri Bhagavan som tiltrakk seg mennesker i alle aldre og kulturer.

Kraften i Sri Bhagavans nærvær har vært en magisk og frigjørende opplevelse for dem som har hatt muligheten til å samhandle med Sri Bhagavan eller bare være i hans fysiske nærvær. Disse menneskene har fått løsninger på sine problemer, befrielse fra sine lidelser og en bevissthetsendring gjennom hans kjærlighet og medfølelse.

Sri Bhagavan har på den ene siden vært gjennomsyret av matematikkens grunnleggende lover, og på den andre siden har han alltid vært en stor mystiker med en medfødt evne til å få kontakt med disse verdenene langt utenfor den fysiske dimensjonen. Det mystiske aspektet forklarer det fugleperspektivet Sri Bhagavan har på emner som spenner fra verdslige, verdslige aspekter til filosofi, psykologi, vitenskap og det transcendentale. Man får et glimt av denne helhetlige tilnærmingen i Sri Bhagavans undervisning, kommentarer og foredrag om ulike emner.

Sri Bhagavans lære er dyptgripende, frigjørende og livsforandrende. Han er en unik, stor mester som har kraften til å gjøre denne læren til en levende virkelighet for søkeren, noe som manifesterer seg som mirakler, frihet fra lidelse, endrede bevissthetstilstander og til slutt oppvåkning og opplysning for søkeren.
Å være i Sri Bhagavans nærvær er å være nedsenket i kilden til betingelsesløs kjærlighet, en kjærlighet som ikke dømmer, en kjærlighet som ikke binder deg, men lar deg være deg selv.

Sri Amma

Sri Amma og Sri Bhagavan er anerkjent som avatarer av millioner av mennesker verden over. De representerer de feminine og maskuline aspektene av det umanifesterte guddommelige.
Sri Amma levde fra barnsben av et svært nøkternt liv med det ene målet å befri menneskeheten fra lidelse. Millioner av hengivne over hele verden lengter etter å få et glimt av Sri Amma, og i hennes nærvær oppløses man i et hav av kjærlighet og medfølelse.

Sri Ammas betingelsesløse kjærlighet og medfølelse er en nektar som renser alle sår, frykt og hemninger. Sri Amma er en unik lærer som formidler livets største innsikter på en lettfattelig måte. Enkelt, men likevel med stor dybde. Disse læresetningene krever ikke mye ettertanke, for de treffer deg med forbløffende presisjon. Det er sannheter som fungerer som speil som reflekterer din indre tilstand, samtidig som de gjør deg komfortabel med den.

Sri Amma viser deg ikke bare sannheten, men gir deg også styrke til å se den selv. For millioner av hengivne og søkende mennesker er Sri Amma en allvitende mor, en venn, en veiviser, en kilde til styrke i tider med prøvelser og svakhet. En kilde til inspirasjon og veiledning i tider med styrke og overflod.

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Få oppdateringer om de siste nyhetene.