Grundarna

Sri Amma Bhagavan

Älskade, vördade och hyllade över hela världen som vänner, filosofer, världslärare och avatarer.

Sri Bhagavan

Sri Bhagavan är älskad, vördad och hedrad av miljoner över hela världen som en vän, filosof, världslärare och avatar. Sri Bhagavans unika passion har varit att befria mänskligheten från lidande. Redan som liten pojke var Sri Bhagavans enda bekymmer mänskligheten. Sri Bhagavan levde ett normalt liv i den yttre världen som alla andra, men det var något annat och speciellt med Sri Bhagavan som lockade människor i alla åldrar och kulturer mot honom.

Kraften i Sri Bhagavans närvaro har varit en magisk och befriande upplevelse för dem som har haft möjlighet att interagera med Sri Bhagavan eller bara vara i hans fysiska närvaro. Sådana människor har fått lösningar på sina problem, frihet från sitt lidande och en förändring av medvetandet genom sin kärlek och medkänsla.

Sri Bhagavan har genomdränkts i de grundläggande lagarna i matematik på ena sidan och har alltid varit en stor mystiker på den andra sidan, med en medfödd förmåga att ansluta till dessa sfärer långt bortom den fysiska dimensionen. Den mystiska aspekten redogör från fågelperspektivet som Sri Bhagavan besitter i ämnen som sträcker sig från vardagliga, världsliga aspekter till filosofi, psykologi, vetenskap och det transcendentala. Man får en inblick i denna helhetssyn i Sri Bhagavans läror, kommentarer och samtal om olika ämnen.

Sri Bhagavans läror är djupgående, befriande och livsförändrande. Han är en unik, stor mästare som har makten att göra dessa läror till en levande verklighet för den som söker, vilket manifesteras som mirakel, frihet från lidande, förändrade medvetandetillstånd och i slutändan uppvaknande och upplysning för den som söker.
Att vara i närvaro av Sri Bhagavan är att bli dränkt i källan till villkorslös kärlek, en kärlek som saknar dömande, en kärlek som inte binder dig, men som låter dig vara dig själv.

Sri Amma

Sri Amma och Sri Bhagavan är mycket erkända som avatarer av miljoner runt om i världen. De representerar de feminina och maskulina aspekterna av det omanifesterliga gudomliga.
Sri Amma levde ett mycket stramt liv från barndomen med det enda målet att befria mänskligheten från lidande. Miljontals hängivna över hela världen längtar efter att få en glimt av Sri Amma, genom att vara i hennes närvaro, löses man upp i ett hav av kärlek och medkänsla.

Sri Ammas ovillkorliga kärlek och medkänsla är en nektar som renar alla sår, rädslor och hämningar. Sri Amma är en unik lärare som förmedlar livets största insikter på ett lättförståeligt sätt. Enkel och ändå mycket djupgående. Dessa läror kräver inte mycket eftertanke eftersom de slår dig med häpnadsväckande precision. De är sanningar som fungerar som speglar som reflekterar ditt inre tillstånd och samtidigt gör dig bekväm med det.

Sri Amma visar dig inte bara sanningen, utan ger dig också styrkan att se den själv. För miljontals hängivna och sökande är Sri Amma den allvetande mamman, en vän, en guide, en kraftkälla i tider av prövning och svaghet. En inspiration och riktning i tider av styrka och överflöd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.