LEV I ORSAKSLÖS
GLÄDJE OCH KÄRLEK

”Lyckliga människor skapar en lycklig värld” – Sri Bhagavan

Välkommen till Oneness Nordic Light!

Känner du ett kall i hjärtat att verkligen hjälpa mänskligheten och vår värld?

Vår vision är att vår värld ska gå in i Golden Age – en Gyllene Tidsålder. Denna tidsålder kännetecknas av att människan kan leva i fred och i ett tillstånd av orsakslös kärlek och glädje samt känna sig ansluten till alla levande varelser och naturen som helhet. Detta skifte kan möjliggöras genom att tillräckligt många människor genomgår det permanenta skifte i medvetandet som kallas Upplysning.

Varför är upplysning viktigt

För första gången i känd historia sker en våg av upplysning, och antalet upplysta ökar snabbt. De som genomgått detta skifte kommer bidra till att upplysning sprids bland mänskligheten, så att människor från alla länder kan leva i fred och harmoni.  Enligt Golden Age Movements grundare Sri Amma och Sri Bhagavan påverkar en upplyst person 100 000 andra bara genom sin närvaro.

Golden Age Movement i Norden – Oneness Nordic Light – är en av många gemenskaper runtom i världen som stödjer denna vackra vision för mänskligheten. Vi erbjuder olika kurser och events, som tar deltagarna på en resa mot upplysning, och som redan tagit tusentals människor in i upplysning.Upplysning innefattar•  Slutet på det separata jaget•  Slutet på lidande•  Upphörande av den inre dialogen•  Att leva i nuet•  Orsakslös kärlek, frid och glädje

Spela videoklipp

Välkommen till våra livesända kurser och event online

Deeksha Yajna -
Living in a Higher Consciousness

Kraftfullt program för upplysning, för ett liv i glädje och kärlek

Vill du bli en av de 81000 upplysta som lever i orsakslös glädje, kärlek och närvaro, som kommer att bidra till hela mänsklighetens upplysning?

Deeksha Yajna är ett årslångt program för att ta dig in i uppvaknande och upplysning. Ca 5000 människor över hela världen har genom detta program redan genomgått skiftet till upplysning och upplever en otrolig förändring i sig själva och i sina liv. Genom detta permanenta skifte i medvetandet lever de nu ett fantastiskt, glädjefyllt liv befriat från lidande, i samhörighet med andra och naturen.

3-dagars kurs

Djupgående kurs för inre växande, uppvaknande och upplysning

Ge dig ut på en kraftfull inre resa med heliga läror under ledning av de andliga Avatarerna Sri Amma och Bhagavan. Ta del av visdomar, guidas genom djupa meditativa processer och genomgå ett inre helande genom denna unika kurs livesänd från Indien. Kursen för dig in i ett högre medvetandetillstånd, så att du kan förverkliga dig själv och samtidigt bli en tillgång för din omgivning.

Många kursdeltagare rapporterar om djupgående inre transformation och ett permanent skifte till Uppvaknande eller Upplysning. De lever i tillstånd av orsakslös glädje och kärlek, fria från inre konflikter och lidande.

Gift of Ananda

Ta emot gåvan av orsakslös glädje och lycksalighet!

Önskar du uppleva sann lycka och glädje? Den kraft som vi kallar det Stora Medkännande Ljuset kan ge dig Ananda, ett tillstånd av orsakslös glädje och lycksalighet. Detta sker genom heliga, hjärtöppnande och kraftfulla processer som förbereder dig för att ta emot Gåvan av Ananda.

Denna 3-timmars kurs innebär en resa inåt där vi upptäcker mer av oss själva. Du ges läror och processer för att övervinna blockeringar, för självkännedom och inre växande.

Ananada State

Upplev glädje och kärlek, gratis flera gånger i veckan!

Ananda är ett tillstånd av lycksalighet. Ett tillstånd där du känner glädje och lycka utan någon särskild orsak. Detta tillstånd kan överföras av det Stora Medkännande Ljuset genom en helig process m.h.a. speciellt initierade personer. Denna möjlighet ges online flera gånger i veckan.

När vi återkommande upplever Ananda och lever alltmer i ett lyckligt tillstånd tenderar våra liv att förändras och vi upplever vi världen på ett mycket positivare sätt. Detta har en stor påverkan på våra relationer, vårt välmående och vår förmåga att hantera livets alla utmaningar.

3-dagars kurs

I denna kraftfulla 3-dagarskurs guidas vi genom djupa meditativa processer för att se in i vårt liv och förankra oss med det Stora Medkännande Ljuset/Den Inneboende Kraften /Antaryamin inom oss, var och en på vårt eget sätt. 

The Gift of Ananda

Ananda-kursen är unik.
Med massor av människor som lider av ångest, depression och relationer som bryter samman så behöver vi en övergång till en högre frekvens. Våra kroppar längtar efter hälsofördelarna med denna närande gåva.

Övrigt vi erbjuder

Ananada State

Tillståndet Ananda är ett levande medvetande av lycksalighet. Ett tillstånd där du känner glädje, lycka och kärlek utan någon särskild orsak. Tillståndet överförs av det Stora Medkännande Ljuset genom en helig process via m.h.a. speciellt initierade personer.

Sacred Chambers

Sacred Chambers är en helig process initierad av Sri Amma Bhagavan och det Stora Medkännande Ljuset. Det är en Helig Kammare du kan besöka, en plats för att uppleva din personliga kontakt med det Gudomliga på ett fysiskt och påtagligt sätt som ger uppvaknande, transformation och mirakel, (Soma- heliga synliga mirakler). 

81 000 Deeksha Yajna är ett årligt onlineprogram som leder till upplysning

När det startade var 74 000 en promille av världens befolkning, 2024 kommer den siffram troligtvis att vara 81 000. Deeksha betyder välsignelse eller välgörenhet. Yajna handlar om heliga ritualer. För första gången i känd historia har redan tusentals människor nått upplysning genom Sr AmmaBhagavan och det Stora Medkänannde Ljuset.

Denna grupp kommer en dag att upplysa andra och hjälpa till att lyfta och omforma mänskligheten. Och vi behöver snabbt bli fler! Du kan vara en del av hela denna ”familj”av upplysta. Om detta talar till ditt hjärta, fortsätt läsa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.