Deeksha Yajna -
Living in a Higher Consciousness

Kraftfullt program för upplysning, för ett liv i glädje och kärlek

Årsmedlemskap juni 2024 – maj 2025, med livesända program varje vecka.

Global transformation är möjlig

Kom med i denna globala familj där vi ska bli 81 000 människor runt om i världen som arbetar tillsammans för att väcka upp mänskligheten till den Gyllene Tidsåldern. När den kritiska massan av ca 81 000 upplysta har nåtts, kommer deras medvetande att vara tillräckligt för att transformera hela mänskligheten.

Tusentals människor har nu begåvats med upplysning och upplever en otrolig förvandling. Gränslösa mirakel sker i livets alla sfärer. Allt detta sker genom Deeksha Yajna som är ett årslångt program för upplysning.
Och nu behöver vi bli många fler för att lyckas!

Avsluta psykologiskt lidande och vakna upp till livets skönhet

Mänskligheten befinner sig vid ett stup. Krig, globala kriser, pandemier, konflikter, hunger, fattigdom och elände ligger på en rekordnivå. Tänk om du kunde göra skillnad för dig, dina nära och kära och resten av världen! Tänk om du kunde uppleva en accelererad evolutionär process, som förändrade din förmåga att påverka de omkring dig! Tänk om du kunde uppleva ett neurobiologiskt skifte som skulle göra det möjligt för dig att påverka 100 000 människors medvetande!

Medlemskap i Golden Age Movement Program ger en mängd fördelar

När du är medlem i the Golden Age Movement så finns en mängd fördelar att ta del av (se nedan). Du kommer varje månad att kunna delta i dessa tidlösa och transformerande klasser och uppleva Det Stora Medkännande Ljusets Närvaro och visdom följt av djupa processer varje månad. Det är som att åka till Indien varje månad – men nu kommer Indien till oss! I dessa klasser får vi en speciell process för upplysning tillsammans med heliga urgamla ritualer.

Våra foton och namn placeras i en helig gyllene kruka i det heliga campuset Satyaloka i Indien och speciella böner och heliga chanter görs varje månad för varje deltagares upplysning. Klasserna ges på engelska varje vecka och simultan översättning finns att få till en mindre kostnad. Varje fullmåne sker en djupgående fullmåneprocess, direktsänt från Satyaloka. Där ges en direkt nedladdning av det Gudomliga Medvetandet.

Deeksha Yajna

Pris: $625/625€

Årsmedlemskap 2024-2025. Du betalar endast $625/625€ för den första månaden du går med och får, utan extra kostnad, alla återstående månader i sessionen till och med den 31 maj 2025. Medlemsåret löper från juni 2024 till 31 maj 2025, oavsett när du går med. Priset t.o.m. maj 2025 är alltså detsamma oavsett när du går med. Du väljer vilken valuta du vill betala i.

Obs! Anmälan, kvitto på betalning och foto måste vara oss tillhanda senast tisdagen före kommande lördagsevent.

Ett omfattande program med klasser varje vecka

Upplysningsprogrammet är ett omfattande program för att föra dig från att bara existera till att helt uppleva livet i all dess rikedom och skönhet för första gången. På denna accelererade resa underlättar det att vara uppfylld i materiella och andliga strävanden, så programmet inkluderar processer för att hjälpa till med att uppnå båda. Många rapporterar om mirakel.

Så här gör du för att gå med

För att få tillgång till Deeksha Yajna, behöver du bli medlem i Golden Age Movement som är ett årligt abonnemang. Det är öppet att gå med i stort sett när som helst under året men observera att medlemssåret sträcker sig från juni 2024 till maj 2025, oavsett vilket datum du går med. Din abonnemangsavgift gäller därför fram till och med maj 2025. Sedan påbörjas ett nytt medlemsår.

Översättning
Simultan översättning till svenska erbjuds för alla klasser och andra evenemang som ingår i medlemskapet till en engångskostnad av 600 kr per år. OBS! När du gör din anmälan, väljer du antingen översättning eller inte. Efter att du valt, kan du inte ändra dig och byta. Sri Bhagavan kan ibland vara lite svår att förstå om man är ovan vid engelska – det är en billig peng om du tvekar om översättning eller inte. Väljer du översättning kan du både välja svenska och engelska. Du väljer själv.

Delning av Enlightenment upplevelser

Deeksha Yajna medlemsprogram inkluderar

  • Tolv Live Darshan-sessioner online med Sri Amma Bhagavan: Sista lördagen i varje månad. I dessa kraftfulla månatliga sessioner delar Sri Bhagavan information om det mänskliga tillståndet och möjliga framtider för mänskligheten baserat på uppenbarelser. Varje månad kommer deltagarna att få mystiska operationer för att flytta hjärnans fokus för att ge plats för upplysning.

  • En kraftfull välsignelse från Sri Amma Bhagavan: Alla deltagare kommer att få en kraftfull välsignelse från Sri Amma Bhagavan för upplysning. Dessutom en trefaldig välsignelse för hälsa, rikedom och relationer att uppleva tillfredsställelse i både andliga och materiella behov eller önskningar.

  • Transkriptioner av Darshans: Transkriptioner av Darshans kommer att finnas tillgängliga att granska när du vill. Du kommer att kunna läsa och helt ta till dig information som tillhandahålls under Darshans som svar på deltagarnas frågor – en fantastisk resurs att gå tillbaka till och snabbt referera till nyckelbegrepp.

  • Soma: Gudarnas elixir är ett ämne som mirakulöst laddas ner av det Stora Medkännande Ljuset Sri Kalki Amma Bhagavan från andra dimensioner. Soma manifesterar sig i olika former (honung, gurkmeja, kumkum, helig aska) eller kan laddas ner direkt till personen eller i vattnet som har välsignats. Soma kan aktivera tillstånd av Ananda, orsakslös kärlek och Oneness, och kan även åstadkomma mirakel.

  • Deepening-sessioner varje vecka för fördjupelse av ditt tillstånd med Soma: En 1-timmes session varje lördag, förutom helgen med Darshan, för att rensa bort tidigare karma och skapa utrymme för en närmare band mellan dig och din inneboende gudomliga närvaro.

  • Månatlig Fullmåneprocess med Soma för upplysning: Under fullmånen kommer speciella ritualer för att påskynda upplysningen på planeten att utföras i Satyaloka , ett heligt campus i Indien där Oneness-fenomenet började. Du kommer att kunna observera, delta och dra nytta av Månatlig Fullmåne Upplysnings Process.

  • Dagliga böner och ritualer av munkar i förhöjda medvetandetillstånd: Ditt namn och foto skickas till Satyaloka, där munkar dagligen ber och sjunger heliga mantran för din upplysning.

  • Gemenskapsforum på Telegram för frågor, delningar och diskussion: Du kommer att kunna dela dina framsteg, få stöd och höra från andra Deeksha Yajna-medlemmar när de upplever tillstånd av upplysning, transformation och mirakel.

Kännetecken

Följande är 30 kännetecken för upplysning som sannolikt kommer att hända dig genom att delta i Deeksha Yagna och därmed skulle du bli en del av 81 000 som skulle hjälpa till att omvandla världen.

1. Inget lidande
2. Inget förflutet bärs
3. Ingen konflikt
4. Ingen jämförelse
5. Inga inre sår
6. Ingen laddning
7. Ingen skuld
8. Ingen rädsla
9. Inget dömande
10. Ingen inre dialog
11. Ingen identifikation med tanke, sinne och självet
12. Tystnad
13. Energi
14. Bevittnande
15. Närvaro
16. Du upplever verkligheten som den är
17. Orsakslös kärlek
18. Gränslös glädje
19. Frid
20. Att leva i nuet
21. Medkänsla
22. Den som ser, seendet och det som ses är detsamma.
23. Se att det inte finns någon person utan bara personlighet som kommer och går
24. Allting är en process
25. Du skiftar från Fågelperspektiv till Maskperspektiv och från Maskperspektiv till
Fågelperspektiv beroende på situationen
26. Du flyter med livet
27. Du är en förarlös bil. Du styrs av olika program.
28. Du flödar med ditt öde
29. Du äger saker men ägs inte av dem
30. Du ser det Sanna som det Sanna och det Falska som det Falska

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.