Våra onlinekurser

Deeksha Yajna -
Living in a Higher Consciousness

Kraftfullt program för upplysning, för ett liv i glädje och kärlek

Vill du bli en av de 81000 upplysta som lever i orsakslös glädje, kärlek och närvaro, som kommer att bidra till hela mänsklighetens upplysning?

Deeksha Yajna är ett årslångt program för att ta dig in i uppvaknande och upplysning. Ca 5000 människor över hela världen har genom detta program redan genomgått skiftet till upplysning och upplever en otrolig förändring i sig själva och i sina liv. Genom detta permanenta skifte i medvetandet lever de nu ett fantastiskt, glädjefyllt liv befriat från lidande, i samhörighet med andra och naturen.

3-dagars kurs

Djupgående kurs för inre växande, uppvaknande och upplysning

Ge dig ut på en kraftfull inre resa med heliga läror under ledning av de andliga Avatarerna Sri Amma och Bhagavan. Ta del av visdomar, guidas genom djupa meditativa processer och genomgå ett inre helande genom denna unika kurs livesänd från Indien. Kursen för dig in i ett högre medvetandetillstånd, så att du kan förverkliga dig själv och samtidigt bli en tillgång för din omgivning.

Många kursdeltagare rapporterar om djupgående inre transformation och ett permanent skifte till Uppvaknande eller Upplysning. De lever i tillstånd av orsakslös glädje och kärlek, fria från inre konflikter och lidande.

Gift of Ananda

Ta emot gåvan av orsakslös glädje och lycksalighet!

Önskar du uppleva sann lycka och glädje? Den kraft som vi kallar det Stora Medkännande Ljuset kan ge dig Ananda, ett tillstånd av orsakslös glädje och lycksalighet. Detta sker genom heliga, hjärtöppnande och kraftfulla processer som förbereder dig för att ta emot Gåvan av Ananda.

Denna 3-timmars kurs innebär en resa inåt där vi upptäcker mer av oss själva. Du ges läror och processer för att övervinna blockeringar, för självkännedom och inre växande.

Ananada State

Upplev glädje och kärlek, gratis flera gånger i veckan!

Ananda är ett tillstånd av lycksalighet. Ett tillstånd där du känner glädje och lycka utan någon särskild orsak. Detta tillstånd kan överföras av det Stora Medkännande Ljuset genom en helig process m.h.a. speciellt initierade personer. Denna möjlighet ges online flera gånger i veckan.

När vi återkommande upplever Ananda och lever alltmer i ett lyckligt tillstånd tenderar våra liv att förändras och vi upplever vi världen på ett mycket positivare sätt. Detta har en stor påverkan på våra relationer, vårt välmående och vår förmåga att hantera livets alla utmaningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.