För medlemmar

Denna sida gäller för dig som är medlem i Golden Age Movement, Deeksha Yajna. Här hittar du all information som gäller ditt medlemsskap.

Deeksha Yajna Darshan

Klassen med Sri Bhagavan sker alltid sista lördagen i varje månad och den börjar kl 13.00 (vintertid) och kl 14.00 (sommartid) om ingen annan tid meddelas.

Denna sänds endast live, dvs. ingen repris.

Datum för Deeksha Yajna 2024

Deepening

Varje lördag utom den sista lördagen i månaden är det ”Förberedelser för Ananda” med vår kursledare Tejasaji. Att förbereda sig för Ananda State är en speciell process där du börjar gå in i ett tillstånd av högt medvetande, Ananda State. När du börjar uppleva Ananda State, kommer det att leda till snabbare medvetenhet, transformation, uppvaknande, upplysning, och enhet!

Deepening sänds live på lördagar kl. 13.30 (vintertid), kl 14.30 (sommartid), när vi inte har darshan med Sri Bhagavan, vilket sker den sista lördagen i månaden.

kl 18.30 med översättning (repris)
kl 21.00 engelskspråkig (repris)

Använd länken du fått för Deeksha Yajna.

Fullmånemeditation

Fullmånemeditationen är en special meditation där du får en speciell Deeksha genom Fullmånen i Satyaloka, Indien. Det ges en guidad meditations-process och en Deeksha där du får en ”download” av det Gudomliga Medvetandet. Detta ger ett neuro-biologiskt skifte som förlöser de kopplingar i hjärnan som ger lidande, ångest, negativa strömmar, så att den. Gudomliga kraften kan flöda genom. Detta är en speciell process och Deeksha som endast ges vid Fullmåne.

Varje fullmånedag med Deeksha från Satyaloka kan du välja mellan två tider för sändningen. Följande tider gäller sommartid, om ingen annan tid meddelas:

kl 14.30 live
kl 18.30 med översättning (repris)
kl 21.00 engelskspråkig (repris)
Använd länken du fått för Deeksha Yajna.

Datum för fullmånemeditation 2024

Aalaya Darshan

Alaya Darshan är en sändning på ca 15 minuter som ges flera gånger per dygn och hjälper dig att uppfylla dina världsliga och andliga önskningar och behov.

Vad är syftet med Sri Paramjyoti (det stora medkännande ljuset) Aalaya Darshan? Att lösa världsliga och andliga problem. Att uppfylla sina världsliga och andliga behov genom att få hjälp att ändra sina program.

Hur fungerar Aalaya Darshan? Varje dag ges detta från något tempel i Indien. Dessa tempel är gamla och miljontals människor har besökt och bett i dessa tempel under hundratals år. De är byggda på speciella energicentra som uppenbarats för forntida människor. Deras strukturer och arkitekturer förstärker de gudomliga energierna och är i linje med det syfte som templen byggdes för. Här sker en speciell installation av en Indisk guddom, vilken kan kännas främmande för oss nordbor. Det viktiga är att det Stora Medkännande Ljuset (Sri Paramyoti) verkar genom denna manifestation och det sker oavsett vilken religion du tillhör eller om du inte har någon tro. Denna speciella manifestation påverkar varje gång ett visst program hos var och en som deltar.

Hur aktiveras guddomen? Den aktiveras genom uråldriga ritualer som har upprepats miljontals gånger.

Vem är det som gör aktiveringen? Sri Paramyoti gör aktiveringen när ritualerna utförs.

Vad händer om man kontinuerligt deltar i Aalaya Darshan? Att kontinuerligt delta i Aalaya Darshans förbättrar ens livskvalitet. Det leder också till att medvetandenivåerna höjs.

Skandinaviska tider för Aalaya Darshan

Vintertid: 01.30, 07.30, 13.30, 18.30

Sommartid: 02.30, 8.30, 14.30, 19.30

Kännetecken

Följande är 30 kännetecken för upplysning som sannolikt kommer att hända dig genom att delta i Deeksha Yagna och därmed skulle du bli en del av 81 000 som skulle hjälpa till att omvandla världen.

1. Inget lidande
2. Inget förflutet bärs
3. Ingen konflikt
4. Ingen jämförelse
5. Inga inre sår
6. Ingen laddning
7. Ingen skuld
8. Ingen rädsla
9. Inget dömande
10. Ingen inre dialog
11. Ingen identifikation med tanke, sinne och självet
12. Tystnad
13. Energi
14. Bevittnande
15. Närvaro
16. Du upplever verkligheten som den är
17. Orsakslös kärlek
18. Gränslös glädje
19. Frid
20. Att leva i nuet
21. Medkänsla
22. Den som ser, seendet och det som ses är detsamma.
23. Se att det inte finns någon person utan bara personlighet som kommer och går
24. Allting är en process
25. Du skiftar från Fågelperspektiv till Maskperspektiv och från Maskperspektiv till
Fågelperspektiv beroende på situationen
26. Du flyter med livet
27. Du är en förarlös bil. Du styrs av olika program.
28. Du flödar med ditt öde
29. Du äger saker men ägs inte av dem
30. Du ser det Sanna som det Sanna och det Falska som det Falska

Medlemsskap i föreningen Oneness Nordic Light

Vi har också en nordisk förening, Oneness Nordic Light, med syftet att nå så många människor som möjligt med Sri Amma Bhagavans och det Stora Medkännande Ljusets Vision och Mission. Föreningen sköter all information kring programmet och ser till att informationen finns tillgänglig för dig som är kallad att gå in i Upplysning nu. Sri Bhagavan har tidigare sagt att ”Upplysningen ska komma från Norr”. Vi har tagit fasta på det och vill nå ut till så många personer som möjligt för att ge kännedom om vad som erbjuds. Därför har vi skapat sociala kanaler i föreningens namn Oneness Nordic Light.

Vi tror att både du som känner till Sri Amma Bhagavan och har varit med tidigare och du som är helt ny och har i ditt hjärta ett kall att gå in i Upplysning nu ska vara med, för att på så sätt hjälpa världen.

Föreningen Oneness Nordic Light:

* En styrelse med ansvar de olika verksamhetsområdena.
* Har stadgar och är registrerad som förening.
* Medlemsavgift 200 kr/år.
* Möjlighet att donera som extra stöd i valfritt belopp (minst 200 kr)
* Alla intäkter går oavkortat till syftet för Föreningen.
* Styrelse och medlemmar ansluter sig som Seva (att bidra som välgörenhet)

Det är givetvis helt frivilligt att ansluta sig, men som Sri Bhagavan har sagt, så behöver det gå lite fortare nu för världen är i ett kritiskt läge. Det är mycket värdefullt att nu bidra på alla sätt man kan för att hjälpa till att höja medvetandenivån. Pengarna används för att på olika sätt nå ut och bli fler medlemmar.

Stort Tack till dig som är med och hjälper till att bidra till det stora Uppstigandet av Upplysning för Norden!

Tekniska förklaringar

Länk för Deeksha Yajna
Som medlem får du ett e-mail med en länk som du kommer att använda under hela året till alla program som: Förberedelser för Ananda State, Fullmåne- meditation och till Sri Bhagavans klass/darshan.

OBS! – spara mailet med länken på ett säkert ställe. Du kommer använda samma länk för alla klasser och program som används! Länken är personlig för dig.

Klicka endast på: BLÅ knapp eller länk -join-meeting- så kommer du direkt in.

Det är viktigt att du INTE använder någon annan länk eller använder Meeting ID.

Information om Zoom
Här går vi igenom hur zoom fungerar och förhoppningsvis besvarar dina frågor kring Zoom för Deeksha Yajna. Om dina frågor och funderingar inte är besvarade efter du har kollat på denna video kan du skriva i Telegramgruppen: Frågor & Sharings Deeksha Yagna Nordic.

Spara länken på en säker plats!

Som medlem får du varje år ett mail med en knapp som länkar till de onlinesessioner vi har med Indien. Det är samma länk varje gång så det är viktigt att du sparar mailet så du har lätt att hitta det när det är dags!

Telegramgrupper

Det finns olika Telegramgrupper med kontinuerlig information om vad som händer där du är välkommen att gå med. Om du inte har Telegram på din telefon så ladda ner appen.

Deeksha Yagna Nordic

I denna grupp delas endast information

Frågor & Sharings
Deeksha Yagna Nordic

I denna grupp kan du ställa frågor

Golden Age 2024

I denna grupp är endast för att dela dina upplevelser från Deeksha Yagna. Vänligen använd den inte för annat

Family of the Great Compassion Light

I denna grupp delar Sri Bhagavan om Upplysta upplevelser av olika personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar om det senaste nyheterna.